Notarius Publicus

En Notarius Publicus förordnas av Länsstyrelsen och har till uppgift att hjälpa och bistå allmänheten att bestyrka, bevittna och legalisera handlingar samt utfärda apostille. Apostille är ett intyg som utfärdas på handlingar som ska visas upp i annat land. Stämpeln visar att handlingen är undantagen från kravet på bestyrkande i andra länder enligt Haagkonventionen (Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents). När handlingen fått en apostille-stämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande. Detta innebär att det normalt inte krävs ytterligare godkännande från utländsk ambassad.

Lista över länder anslutna till Haag-konventionen

Vi tar emot handlingar och hanterar ärendet medan du väntar. Om det är ett ärende som har längre handläggningstid informerar vi om detta. Det går även bra att lämna handlingar och hämta upp senare under dagen eller dagen efter. För att vi ska kunna hjälpa dig krävs att du har med dig giltig legitimation. Vi översätter inga handlingar men kan hänvisa er till översättare annars rekommenderar vi er att söka efter auktoriserade översättare via Kammarkollegiet hemsida.

Vi kan hjälpa dig med följande

 • Legaliseringar
 • Bestyrka namnunderskrifter
 • Apostille
 • Bekräfta att någon är behörig att utföra vissa åtgärder (t ex firmatecknare eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon)
 • Fullmakter
 • Personbevis
 • Vigselbevis
 • Betyg och examensbevis inför studier eller arbete i utlandet
 • Registreringsbevis och bolagsordningar
 • Levnadsintyg, affidavit (se blankett på Migrationsverkets hemsida) 

OBS! Tisdagen den 2 november utgår drop-in för Notarius publicus i Sollentuna.

På tisdagar mellan kl. 10-12 har vi drop-in på vårt kontor i Sollentuna. På övriga kontor sker tidsbokning.

Uppsala (Sysslomansgatan 8, 753 11 Uppsala Postadress: Box 2185, 750 02 Uppsala)                                                  Stockholm, (Fleminggatan 68, 112 45 Stockholm)
Sollentuna, (Sjöängsvägen 6, 192 72 Sollentuna)
Gävle, (Första Magasingatan 5, 803 10 Gävle)
Sala, (Rådmansgatan 15A, 733 30 Sala)

Vi tar emot betalning via swish eller kontant.

Prislista (alla priser inkl. moms)

 • Legalisering av en namnteckning på ett dokument 1 000 kr
 • Legalisering av två namnteckningar på ett dokument 1 500 kr
 • Legalisering av en firmatecknares namn och behörighet på ett dokument 1 000 kr
 • Legalisering av två firmatecknares namn och behörighet på ett dokument 1 500 kr
 • Legalisering av en fotokopia (efter uppvisande av original) 1 000 kr
 • Intygande / Affidavit (skriftlig utsaga i rättslig angelägenhet)  1 000 kr
 • Apostille 1 000 kr
 • Adoption 2 000–4 000 kr