Notarius Publicus

En Notarius Publicus förordnas av Länsstyrelsen och har till uppgift att hjälpa och bistå allmänheten att bestyrka, bevittna och legalisera handlingar samt utfärda apostille. Apostille är ett intyg som utfärdas på handlingar som ska visas upp i annat land. Stämpeln visar att handlingen är undantagen från kravet på bestyrkande i andra länder enligt Haagkonventionen (Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents). När handlingen fått en apostille-stämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande. Detta innebär att det normalt inte krävs ytterligare godkännande från utländsk ambassad.

Lista över länder anslutna till Haag-konventionen

Vi tar emot handlingar och hanterar ärendet medan du väntar. Om det är ett ärende som har längre handläggningstid informerar vi om detta. Det går även bra att lämna handlingar och hämta upp senare under dagen eller dagen efter. För att vi ska kunna hjälpa dig krävs att du har med dig giltig legitimation. Vi översätter inga handlingar men kan hänvisa er till översättare annars rekommenderar vi er att söka efter auktoriserade översättare via Kammarkollegiet hemsida.

Vi kan hjälpa dig med följande

 • Legaliseringar
 • Bestyrka namnunderskrifter
 • Apostille
 • Bekräfta att någon är behörig att utföra vissa åtgärder (t ex firmatecknare eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon)
 • Fullmakter
 • Personbevis
 • Vigselbevis
 • Betyg och examensbevis inför studier eller arbete i utlandet
 • Registreringsbevis och bolagsordningar
 • Levnadsintyg, affidavit (se blankett på Migrationsverkets hemsida) 

Kontakta oss för att boka tid.

Vid bestyrkande av kopior, ta med kopia som ska bestyrkas.

Uppsala (Vaksalagatan 6, 753 20 Uppsala)                                                  
Sollentuna, (Sjöängsvägen 6, 192 72 Sollentuna)
Sandviken (Järbo), (Skogsbrovägen 9, 81195 Järbo)
Sala, (Rådmansgatan 15A, 733 30 Sala)

Vi tar emot betalning via swish eller kontant.

Prislista

Privatperson (priser inkl. moms)

 • Legalisering av en namnteckning på ett dokument 400 kr
 • Legalisering av två namnteckningar på ett dokument 600 kr
 • Legalisering av en kopia (efter uppvisande av original) 400 kr
 • Apostille 700 kr
 • Fastighetsköp 2 000 kr

Företag (priser ex moms)

 • Legalisering av en firmatecknares namn och behörighet på ett dokument 2 000 kr
 • Legalisering av två firmatecknares namn och behörighet på ett dokument 3 000 kr
 • Apostille för företag 1 500 kr
 • Legalisering av en kopia (efter uppvisande av original) 500 kr