Paola Huldtgren

Advokat | Delägare | Notarius Publicus

Paola Huldtgren

079-069 47 48
huldtgren@fokusadvokat.se

Språk: Spanska, franska och engelska

Linda Clarstierna

Advokat | Delägare | Notarius Publicus

Linda Clarstierna

073-660 77 97
clarstierna@fokusadvokat.se

Språk: Engelska