Vi är FOKUS

Specialister på brottmål, familjerätt, socialrätt, migrationsrätt och sjukvårds- och patienträtt.
Vi tar emot uppdrag i hela landet. Begär alltid en advokat från FOKUS. 
Vi erbjuder även Notarius Publicus.

BROTTMÅL

Försvar och målsägandebiträde

FAMILJERÄTT

Vårdnad, boende, umgänge m.m.

MIGRATIONSRÄTT

Uppehålls- och arbetstillstånd m.m.

SOCIALRÄTT

LVU, LVM, LPT och LRV

RÄTTEGÅNGSBITRÄDE

Rättegångsbiträde, Förvaltare, God man

RÄTTSSKYDD & RÄTTSHJÄLP

Ersättning för ombuds- och rättegångskostnader

Om FOKUS

FOKUS Advokatbyrå är specialiserad inom brottmål, familjerätt, socialrätt och migrationsrätt. Vi är en allmänpraktiserande byrå med en lösningsorienterad arbetsmetod. Vi har lång och gedigen erfarenhet inom våra rättsområden, särskilt i processföring i domstolarna. Vår målsättning är att alltid att skapa de bästa förutsättningarna för våra klienter och se till att klientens rättigheter tillvaratas genom hela rättsprocessen. Vi arbetar alltid omsorgsfullt och fokuserat. Vi har kontor i Uppsala, Stockholm, Sollentuna, Gävle och Sala. Våra advokater och biträdande jurister är oftast begärda och är därför verksamma i hela landet. Vi prioriterar tillgänglighet för våra klienter och ser till att eventuella frågor besvaras skyndsamt.